25. 11. 2014

Úryvkové úterý (40) - Pikový Jack

Podrobnosti  projektu naleznete ZDE.Kniha: Pikový Jack
Autor: James Hankins
Nakladatelství: Galatea
Série: -
Rok vydání: 2012/2014

Úryvek: Lisbon zhluboka nasál nosními dírkami vzduch a vzápětí s úlevou vydechl. Ale pocit štěstí netrval dlouho.
" Počkej, už to mám," zaskřehotal Galaxo. "Ó, to je skvělý nápad. Takže tady to je, Petře. Dobře poslouchej, ať se správně rozhodneš. Buď ti na obličej vyliju kyselinu chlorovodíkovou, nebo...," Galaxo se dramaticky odmlčel, "... nebo ti uřežu obě chodidla. To je ono. Výběr nechám na tobě."
Na chvíli zůstal Lisbonův mozek  zcela prázdný - jako nepopsaný list, jako obrazovka poté, co někdo vytáhl zástrčku ze zdi. Sotva vnímal, co se kolem něho děje. Galaxo natahující se k Peterovým ústům, Galaxo pronášející slova, jejichž smysl Peter nedokázal dešifrovat. Až ostrá bolest stržené kůže kolem rtů ho vrátila do současnosti.
"Petře, doufám, že se snažíš rozhodnout. Nechtěj, aby ti vypršel čas dříve, než si stačíš vybrat. Bylo by tragické, kdybys ztratil obojí - obličej i chodidla - když ti dávám šanci jedno z toho zachránit. Nemám pravdu?"
Lisbon nedokázal myslet. Nedokázal ani mluvit. Byl zcela paralyzovaný, neschopný pohybu - kromě nekontrolovatelného třesu způsobeného vyplaveným adrenalinem. Galaxo letmo pohlédl na časoměřič poklidně odtikávající sekundy. "Deset vteřin je pryč, Petře. Zbývá jenom padesát." Lisbon se pokusil o hluboký nádech, aby ze sebe dostal alespoň pár smysluplných slabik, ale záhy zjistil, že schopnost mluvit se mu ještě nevrátila. Měl dojem, že tikání se rozléhá po celém pokoji. Naklonil se vší silou dopředu z cílem osvobodit se z těsného sevření lepící pásky, nedokázal však pohnout pažemi ani o centimetr. Několikrát marně zalapal po dechu.
Galaxo chvíli pozoroval jeho úsilí, pak nesouhlasně zakroutil svou výstřední hlavou: "To není nejvhodnější doba k panikaření. Vážně tě nechci připravit o tvář i obě chodidla, Petře." Lisbonovi se konečně vrátila řeč: " Tak to proboha nedělej!"

Str. 12- 13

2 komentáře: